Regulamin

Strona główna » Regulamin

wielkość tekstu: A | A | A

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Jurajskie Apartamenty 42-310 Żarki, ul. Zielona 4a

    1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w terminach 24 godziny na dobę.
    2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
    3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. Brak okazania dokumentu daje możliwość odmowy zameldowania w pokoju.
    4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem a całkowitą kwotą za pobyt.
    5. Opłata za pobyt nie jest pobierana za dzieci w wieku do 1 roku życia.
    6. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka w kwocie 20 zł.
    7. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy wraz wyposażeniem wymienionym w karcie wyposażenia pokoju.
    8. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 5 niniejszego regulaminu.
    9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
    10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
    11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. W razie zagubienia klucza do pokoju pobierana jest opłata 50 zł.
    12. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
    13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
    14. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
    15. Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
    16. W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
        Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
    17. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.
    18. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
    19. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka.
    20. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
    21. Ośrodek (oprócz pokoju gościnnych) wraz z basenem jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie.
    22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
    23. Basen nie posiada ratownika a kąpiel w nim jest na własną odpowiedzialność klientów ośrodka  Jurajskie Apartamenty, klienci przyjeżdżający zobowiązani są do pilnowania dzieci w taki sposób aby nie korzystały z basenu, placu zabaw oraz ich atrakcji bez obecności osoby dorosłej.
    24. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
    25. Rezygnacja: w przypadku rezygnacji z usługi  przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
    26. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych grzewczych, butli gazowych, grillowanie poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
    27. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
    28. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
    39. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: na stronie internetowej www.jurajskieapartamenty.pl  w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta na terenie obiektu.
    30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
    31. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
    32. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.
 

Telefony alarmowe

    • POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub 112
    • STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112
    • POLICJA: 997 lub 112
    • RECEPCJA (Właściciel): +48 602 678 362

Zapewniamy

 • Apartamenty z łazienką i aneksem kuchennym
 • WiFi, TV, lodówka, mikrofala w każdym apartamencie
 • Basen kąpielowy z brodzikiem (5x10 m.)
 • Bezpłatny parking
 • Chata grillowa
 • Plac zabaw dla dzieci

Formularz zapytaniowy

Czy wiesz że

 • Żarki słyną z maryjnego sanktuarium z przepiękną figurką Matki Bożej Leśniowskiej – Patronką Rodzin oraz najlepiej zachowanych judaików w regionie częstochowskim, ujętych w Szlaku Kultury Żydowskiej.dalej 
 • Jednym z najbardziej urokliwych fragmentów Jury jest wzgórze Laskowiec. Tu bowiem najlepiej widać jeden z cudów natury – jurajską kuestę. Na wzgórzu znajdują się ruiny kościoła św. Stanisława z XVIII w. Ciekawostką jest umieszczenie obok ruin, zegarów słonecznych, które ...dalej 
 • Będąc w Żarkach koniecznie należy spróbować chleb tatarczuch i żareckie obwarzanki odpustowe.dalej 

Pozostań z nami w kontakcie

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Rejestrując się w newsletterze wyrażasz zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 z późniejszymi zmianami)

0 apartamentów
0 miejsc noclegowych

Jurajskie Apartamenty
ul. Zielona 4A, 42-310 Żarki

tel.: +48 602 678 362
e-mail: kontakt@jurajskieapartamenty.pl

 • IMG_20200701_162250
 • IMG_20200611_103644
 • IMG_20200611_103548
 • IMG_20200611_103538
 • IMG_20200611_103509
Nasze apartamenty znajdują się w Żarkach, czyli jednym z najbardziej malowniczych zakątków Polski, zlokalizowanym w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna